Η σημασία, η αναγκαιότητα και η κρισιμότητα των υλικών ταυτίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δομικής κατασκευής. Στην εποχή των σύνθετων υλικών και της νανοτεχνολογίας, η εταιρίας μας εντάσσει κάθε νέο προιόν το οποίο παρουσιάζει βελτιομένες ιδιότητες και καλυτερη συμπεριφορά προκειμένου να καλύπτεται οποιαδοίποτε κατασκευαστική ανάγκη.

  Το πλαίσιο διαχείρης των υλικών είναι ευρή και αφορά: ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, στεγανωτικές μεμβράνες PVC, PE, FPO, HPDE, στεγανωτικά επιχρήσματα με πρόσμικτα βελτιωτικά, βερνίκια αδιαβροχοποίησης, σφραγιστικά υλικά, θερμομονωτικά υλικά, καθώς και κάθε είδος επαλειφόμενου υλικού. Η επιλογή γίνεται πάντα με κριτίριο την ποιότητα και τις ανάγκες του έργου, προσεγγίζοντας έτσι την κατασκευαστική αριστεία.

 

Υλικά-μονώσεων