Ενεργειακή αναβάθμιση χαρακτιρίζεται οποιαδήτοτε προσπάθεια με την οποία επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Γενικά σήμερα ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας.

Οι προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ πλέον ισχύουν όχι μόνο για τα “νέα κτίρια” ή τα “ριζικώς ανακαινιζόμενα κτίρια” αλλά επεκτείνονται και για τις μεμονωμένες επεμβάσεις ανακαίνισης σε ένα δομικό στοιχείο ή ένα τεχνικό σύστημα, ή ακόμη και στην αλλαγή πχ ενός παραθύρου!!!

Μόνωση

Ανακαίνιση

Ενεργειακή Αναβάθμιση