Ενεργειακή Αναβάθμιση

Ενεργειακή αναβάθμιση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε προσπάθεια με την οποία επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Γενικά σήμερα ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας.

Οι προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ πλέον ισχύουν όχι μόνο για τα “νέα κτίρια” ή τα “ριζικώς ανακαινιζόμενα κτίρια” αλλά επεκτείνονται και για τις μεμονωμένες επεμβάσεις ανακαίνισης σε ένα δομικό στοιχείο ή ένα τεχνικό σύστημα, ή ακόμη και στην αλλαγή πχ ενός παραθύρου!!!

Τα όρια του ΚΕΝΑΚ πρόκειται να αναθεωρηθούν ξανά προς τα κάτω, να γίνουν δηλαδή πιο αυστηρά, τα αμέσως επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEBs).

Κάθε νέο δημόσιο κτήριο που θα κατασκευάζεται από το 2019, και όλα τα νέα κτήρια από το 2021 θα πρέπει να είναι μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

 

Εξωτερική θερμομόνωση

Με τον ορισμό εξωτερική θερμομόνωση χαρακτηρίζουμε ένα σύστημα, στο οποίο η θερμομόνωση του είναι συνεχής ακόμη και αν στην επιφάνεια αυτού παρεμβάλλονται διαφορετικά δομικά στοιχεία έτσι ώστε να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες. Σε τέτοιου είδους συστήματα, το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, και αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο θερμομόνωσης υφιστάμενων κτιρίων.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να παρέχει άριστη θερμομόνωση και παράλληλα να διαθέτει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του συστήματος. Έτσι επιτυγχάνεται:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • Προστασία κτιρίων
  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Αισθητική αναβάθμιση

Ενεργειακά κουφώματα

Με τη χρήση του ορισμού ενεργειακά κουφώματα χαρακτηρίζουμε τα θερμά προφίλ κουφωμάτων αλουμινίου νέας τεχνολογίας τα οποία έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα κρύα προφίλ. Από πραγματικά παραδείγματα προκύπτει ότι η συνεισφορά της αντικατάστασης κουφωμάτων στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική  και προσμετράται σε εξοικονόμηση στις δαπάνες ενέργειας πάνω από 20 % .

Ανάλογα με την περιοχή του κτηρίου η απόσβεση της επένδυσης, μέσω της εξοικονόμησης δαπανών για ψύξη και θέρμανση, μπορεί να γίνει ακόμη και σε λίγα έτη. Επιπλέον η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά συμπεριλαμβάνει και πολλά ακόμη οφέλη για τον ιδιοκτήτη/χρήστη όπως αυξημένη ασφάλεια, καλύτερη ηχομόνωση, καλύτερη αισθητική, καλύτερη λειτουργία και αποφυγή φαινομένων υγροποίησης.

 

Συστήματα θέρμανσης

Ένα μεγάλο μέρος της καταναλισκόμενης ενέργειας σε ένα κτίριο απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του για θέρμανση και ψύξη. Η αναβάθμιση των θερμικών συστημάτων, είτε είναι κεντρικά είτε αυτόνομα, θεωρείται μια από τις σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις σε μια κατοικία.

Τα παλαιότερα συστήματα είναι ενεργοβόρα και γι αυτό πρέπει να αντικαθιστούνται με συστήματα νέας γενιάς, τα οποία παρέχουν πιστοποιημένες ιδιότητες σύμφωνα με μελέτη μηχανικού, ώστε να προσδίδουν μέγιστη απόδοση με την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Τα συμβατικά θερμικά συστήματα αποτελούνται από τον λέβητα-καυστήρα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου), τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή και τα θερμαντικά σώματα.

Έτσι λοιπόν αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα θέρμανσης με ένα καινούριο νέας γενιάς εκτός από εξοικονόμηση πραγματοποιούμε και περιβαλλοντικό όφελος.

Ελληνικά