Ανακαίνιση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας και κυρίως η ανάγκη για ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων είτε μεμονωμένα σε κάποιες εργασίες, είτε ριζικά σε ολική ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση , την επισκευή και τη διαμόρφωση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες πλήρους εκμετάλλευσης του ακινήτου σας. Αυτό πραγματοποιείται έπειτα από παρουσίαση της πρότασής μας με χρήση αρχιτεκτονικών και φωτορεαλιστικών σχεδίων. Κατά τη διάρκεια έως και την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιείται έλεγχος από μηχανικό και έχοντας ως γνώμονα αυτό παρέχεται εγγύηση τριών ετών.

Ελληνικά