Υλικά Στεγανοποίησης

Ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ασφαλτικες μεμβράνες (ασφαλτόπανα) αποτελούν ευρέως διαδεδομένο υλικό στεγανοποίησης εξωτερικών επιφανειών όπως δώματα, στέγες και τοιχία υπογείων. Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να προσφέρει άριστη ποιότητα στεγανοποίησης με την προϋπόθεση σωστής και μελετημένης εφαρμογής και επιλογής κατάλληλης μεμβράνης υψηλών προδιαγραφών.

Από την ονομασία γίνεται αντιληπτό ότι η κύρια πρώτη ύλη κατασκευής ενός ασφαλτοπάνου είναι η άσφαλτος.

Η άσφαλτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασφαλτοπάνων μπορεί να είναι οξειδωμένη άσφαλτος ή τροποποιημένη άσφαλτος.

 Η εφαρμογή ασφαλτοπάνων αξειδωμένης ασφάλτου, ειδικά εάν η στεγανοποίηση αποτελεί και το τελικό στάδιο της μόνωσης δεν προτείνεται, λόγω της ευαισθησίας στην υπεριώδη ακτινοβολία και της μικρής ελαστικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Οι κατάλληλες ασφαλτικές μεμβράνες για κάθε είδους στεγανοποίησης είναι αυτές που έχουν επεξεργαστεί με τροποποιημένη άσφαλτο (APP & SBS). Τα πλεονεκτήματα τους είναι ο μεγαλύτερος βαθμός ελαστικότητας και διάρκειας ζωής.

Μεμβράνες PVC

Η χρήση μεμβρανών PVC είναι λιγότερο διαδεδομένη για συμβατικές στεγανοποιήσεις.Οι εφορμογές αυτής πραγματοποιούνται σε ταράτσες και κεκλιμένες στέγες από μπετόν, μεταλλικές και ξύλινες στέγες,ROOF GARDEN, στεγανολεκάνες κτιρίων και λυμάτων, έργα υποδομής και υδραυλικά έργα.

Βασικά τους πλεονεκτήματα είναι ελεύθερη και επομένως χωρίς τάσεις και τριβές τοποθέτηση των μεμβρανών στις επίπεδες στέγες με ειδική πάκτωση μόνο περιμετρικά.Ταχύτερη εφαρμογή σε σχέση με τις ασφαλτικές μεμβράνες διότι πραγματοποιείται θερμοσυγγόληση στα σημεία όπου γίνεται η επικάλυψη των φύλλων της μεμβράνης.Δυνατότητα διαμερισματοποίησης,έτσι αν σε κάποιο σημείο δημιουργηθεί κάποια σχισμή ή οπή μπορεί να επαναστεγανοποιηθεί με ένχυση ρητίνης από το ειδικό ακροφύσιο (μάρτυρα).

Επαλειφόμενα  στεγανωτικά

Τα επαλειφόμενα στεγανωτικά χωρίζονται σε δυο κύριες υποκατηγορίες, τα ελαστομερή και τα τσιμεντοειδή.

Ακρυλικά ελαστομερή

Τα ακρυλικά ελαστομερή επαλειφόμενα στεγανωτικά έχουν μορφή γαλακτώματος με κρεμώδη υφή και παράγονται από βάσεις συμπολυμερών στυρενίου και ακρυλικών ρητινών. Μετά την ωρίμανσή τους  σχηματίζουν μια εύκαμπτη, ανθεκτική μεμβράνη στεγανοποίησης, μεγάλης διάρκειας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στεγανοποιήσεις δωμάτων, πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως: ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκος, αλουμίνιο, ξύλο, τούβλα, κονιάματα, κεραμίδια, σκυρόδεμα. Επίσης χρησιμοποιούνται για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού: – στηθαία κατακόρυφα, υδρορροές – κανάλια από τσίγκο σε μαρκίζες δωμάτων – σημεία στήριξης καπναγωγών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι η αδιαπερατότητα από τη βροχή,  η υψηλή ελαστικότητα, η ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις, η καλή δυνατότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα σε συνδυασμό με τη γεφύρωση των μικρο-ρηγματώσεων του υποστρώματος, η καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα και τέλος η υδατικής βάσης, μη τοξική τους σύνθεση.

Πολυουρεθανικά ελαστομερή

Τα πολυουρεθανικά ελαστομερή επαλειφόμενα στεγανωτικά έχουν μορφή πυκνού γαλακτώματος με αρκετά κρεμώδη υφή. Είναι ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, με τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης και στη συνέχεια σχηματίζουν ανθεκτική μεμβράνη στεγανοποίησης χωρίς ραφές.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στεγανοποιήσεις σε νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνισης , σε επιφάνειες δωμάτων με πολύπλοκες λεπτομέρειες, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που η προσβασιμότητα είναι περιορισμένη. Ακόμη ενδείκνυνται για στεγανοποίηση κάτω από επικολλημένα πλακίδια σε μπαλκόνια και βεράντες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι η ενός συστατικού συνθεσή τους που τα καθιστά έτοιμα προς χρήση καθώς δεν απαιτείται ανάμειξη. Είναι ψυχρής εφαρμογής, έτσι δεν απαιτείται θερμότητα ή φλόγα για την τοποθέτησή τους. Δεν παρουσιάζουν ραφές και μπορεί να ενισχυθούν με οπλισμό όπου απαιτείται. Είναι διαπερατά από υδρατμούς, επιτρέπουν στο υπόστρωμα να αναπνέει καθώς επίσης είναι ελαστικά και διατηρούν την ευκαμψία τους ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παρουσιάζουν άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο τύπο ασταριού.

Τσιμεντοειδή

Τα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά παρουσιάζουν τη μορφή τσιμέντου το οποίο έχει δεχτεί επεξεργασία και σε συνδυασμό με κάποια βελτιωτικά ή και πρόσμικτα έχουν βελτιωθεί τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι  λόγω της ρευστής υφής τους, χρησιμοποιούνται πολύ ευέλικτα. Οι ιδιότητές τους είναι πως, διεισδύουν στη δομή του σκελετού της κατασκευής στα ευπαθή σημεία και στεγανοποιούν με πλήρη κάλυψη, προστατεύουν την επιφάνεια του σκυροδέματος από την εμφάνιση και τη συσσώρευση υδάτων, σφραγίζουν ρωγμές και σκασίματα, που μπορεί να έχουν προκληθεί από συστολές ή διαστολές και τέλος συμπεριφέρονται άριστα απέναντι στις υδροστατικές πιέσεις.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στεγανοποιήσεις σε νέες και υπάρχουσες κατασκευές και συνήθως χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων, κατασκευή λουκιών, πλήρωση – σφράγιση αρμών, στεγανοποίηση δεξαμενών και κολυμβητικών δεξαμενών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι η προστασία από τη διείσδυση νερού και την ενανθράκωση του σκυροδέματος, η δυνατότητα διάχυσης υδρατμών. Επίσης είναι  μη διαβρωτικά υλικά για χάλυβα ή σίδηρο. Ακόμη είναι υλικά τα οποία είναι βαφόμενα και  ημι-εύκαμπτα.

Ελληνικά