Υλικά

Η σημασία, η αναγκαιότητα και η κρισιμότητα των υλικών ταυτίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δομικής κατασκευής. Στην εποχή των σύνθετων υλικών και της νανοτεχνολογίας, η εταιρεία μας εντάσσει κάθε νέο προϊόν το οποίο παρουσιάζει βελτιωμένες ιδιότητες και καλύτερη συμπεριφορά προκειμένου να καλύπτεται οποιαδήποτε κατασκευαστική ανάγκη.

 

  Το πλαίσιο διαχείρισης των υλικών είναι ευρύ και αφορά: ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, στεγανωτικές μεμβράνες PVC, PE, FPO, HPDE, στεγανωτικά επιχρήσματα με πρόσμικτα βελτιωτικά, βερνίκια αδιαβροχοποίησης, σφραγιστικά υλικά, θερμομονωτικά υλικά, καθώς και κάθε είδος επαλειφόμενου υλικού. Η επιλογή γίνεται πάντα με κριτήριο την ποιότητα και τις ανάγκες του έργου, προσεγγίζοντας έτσι την κατασκευαστική αριστεία.

 

 

Υλικά-μονώσεων

 

 

 

Ελληνικά